In de krant!

Stuk over Expositie Stil Feest in de Gelderlander!

Een verhaal over de expositie in het Kerkje van Persingen Stil Feest staat ook in het AD en de Gelderlander.